فلاح خواستار اصلاح نرخ کارمزد خدمات دفاتر پيشخوان دولت شد و گفت: با توجه به گستره وسیع خدماتی که همکاران در دفاتر به مردم ارائه می کنند نیاز است که نرخ کارمزدها هم متناسب سازی شود.

دبیر کل کانون دفاتر پیشخوان دولت درباره علت احراز هویت سهام داران بورس در دفاتر پیشخوان دولت توضیح داد.