اصلاح آدرس کارت ملی

با مراجعه به دفتر پیشخوان 1256 پس از اعلام رسمی از سوی سازمان ثبت احوال نسبت به تغییرات آن اقدام شود

اطلاعات تکميلي

  • مدارک مورد نیاز: شناسنامه, کارت ملی