المثنی شناسنامه

1-کپی شناسنامه قبلی

2-دوقطعه عکس جدید     توجه )عکس های ارائه شده بایددارای شرایط زیرباشد:سایز4*3رنگی - زمینه سفید-تمام رخ-باحجاب کامل بدون آرایش و لنزرنگی -بدون هرگونه روتوش و دستکاری بدون عینک و کروات و کلاه-یکسان نبودن عکسها باسایر مدارک

3-اصل یکی از مدارک معتبر عکسدارزیر:

الف)کارت ملی   ب)گذرنامه (دارای تاریخ)  ج)گواهینامه (دارای تاریخ)جدید   د) کارت پایان خدمت جدید

  • مدرک تحصیلی مهر شده توسط آموزش و پرورش و یاآموزش عالی
  • تذکر)درصورت نداشتن مدارک (شماره 3) اخذمعرفی نامه از دفترپیشخوان جهت ارائه به مراجع قضائی (کلانتری)

4- اصل سندازدواج ویااصل سند طلاق ویاگواهی فوت همسر

5-کپی از تمام صفحات شناسنامه همسر و شماره ملی

6-کپی از صفحه اول شناسنامه و شماره ملی فرزندان

7- مشخصات کامل سجلی (شناسنامه) و شماره ملی پدرو مادر اگر در قید حیات باشند

8- به همراه داشتن آدرس و کدپستی محل سکونت و یا محل کار صاحب شناسنامه و یا بستگان ایشان

  • تذکر) درمورد افرادی که دارای هرگونه عمل جراحی برروی صورت و یا کاشت موهستند ارائه گواهی پزشک مربوطه الزامی می باشد.       
  • شناسنامه پس از ثبت درخواست دردفتر حدود ... ماه از طریق پست به آدرس اعلام شده ارسال می گردد.
  • پرداخت هزینه در داخل دفتر و بوسیله کارت عابر بانک انجام می شود.