جمع آوری کنتورگاز

مدارک لازم جهت جمع آوری کنتورگاز(موقت و دائم)

1- آخرین قبض پرداختی

2-اصل پروانه ساختمان +کپی

3-اصل سند (شش دانگ)+کپی

4- اصل کارتملی وکیل و مالک

5- وکالت نامه محضری